Xem tất cả

 • iPad

 • iPad Air 2
 • iPad Air 1
 • iPad Mini 3
 • iPad Mini 2
 • iPad Mini 1
 • iPad cũ
 • iPad 4
 • iPad 1
iPad Air 2 128Gb Wifi + 4G

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới: 15 ngày đầu

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: chính hãng

iPad Air 2 128Gb Wifi + 4G

16.080.000 VNĐ

iPad Air 2 64Gb Wifi + 4G

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới: 15 ngày đầu

Bảo hành: 1 đổi 1

Mua trả góp với: 5 triệu

Sản phẩm: chính hãng

iPad Air 2 64Gb Wifi + 4G

14.980.000 VNĐ

iPad Air 2 16Gb Wifi + 4G

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới: 15 ngày đầu

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: chính hãng

iPad Air 2 16Gb Wifi + 4G

12.580.000 VNĐ

iPad Air 2 128Gb Wifi

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới: 15 ngày đầu

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: chính hãng

iPad Air 2 128Gb Wifi

13.880.000 VNĐ

Xem tất cả

iPad Air 128GB Wifi + 4G

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới: 15 ngày đầu

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: chính hãng

iPad Air 128GB Wifi + 4G

12.680.000 VNĐ

iPad Air 64GB Wifi + 4G

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới: 15 ngày đầu

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: chính hãng

iPad Air 64GB Wifi + 4G

12.180.000 VNĐ

iPad Air 32GB Wifi + 4G

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới: 15 ngày đầu

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: chính hãng

iPad Air 32GB Wifi + 4G

11.280.000 VNĐ

iPad Air 16GB Wifi + 4G

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới: 15 ngày đầu

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: chính hãng

iPad Air 16GB Wifi + 4G

9.880.000 VNĐ

Xem tất cả

iPad Mini 3 16GB Wifi

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới: 15 ngày đầu

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: chính hãng

iPad Mini 3 16GB Wifi

8.280.000 VNĐ

iPad Mini 3 64GB Wifi

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới: 15 ngày đầu

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: chính hãng

iPad Mini 3 64GB Wifi

9.980.000 VNĐ

iPad Mini 3 128GB Wifi

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới: 15 ngày đầu

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: chính hãng

iPad Mini 3 128GB Wifi

11.980.000 VNĐ

iPad Mini 3 16GB Wifi + 4G

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới: 15 ngày đầu

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: chính hãng

iPad Mini 3 16GB Wifi + 4G

10.880.000 VNĐ

Xem tất cả

iPad mini 2 128GB Wifi + 4G

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới: 15 ngày đầu

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: chính hãng

iPad mini 2 128GB Wifi + 4G

10.580.000 VNĐ

iPad mini 2 64GB Wifi + 4G

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới: 15 ngày đầu

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: chính hãng

iPad mini 2 64GB Wifi + 4G

9.980.000 VNĐ

iPad mini 2 32GB Wifi + 4G

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới: 15 ngày đầu

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: chính hãng

iPad mini 2 32GB Wifi + 4G

9.580.000 VNĐ

iPad mini 2 16GB Wifi + 4G

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới: 15 ngày đầu

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: chính hãng

iPad mini 2 16GB Wifi + 4G

8.980.000 VNĐ

Xem tất cả

iPad Mini 64GB Wifi + 4G

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới: 15 ngày đầu

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: chính hãng

iPad Mini 64GB Wifi + 4G

8.880.000 VNĐ

iPad Mini 32GB Wifi + 4G

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới: 15 ngày đầu

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: chính hãng

iPad Mini 32GB Wifi + 4G

8.380.000 VNĐ

iPad Mini 16GB Wifi + 4G

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới: 15 ngày đầu

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: chính hãng

iPad Mini 16GB Wifi + 4G

7.780.000 VNĐ

iPad Mini 16GB Wifi

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới: 15 ngày đầu

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: chính hãng

iPad Mini 16GB Wifi

5.280.000 VNĐ

Xem tất cả

iPad Mini 3 16GB Wifi (Tình trạng 90-99%)

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới: 15 ngày đầu

Tình trạng: 90-99%

Hàng: Chính hãng

iPad Mini 3 16GB Wifi (Tình trạng 90-99%)

5.550.000 VNĐ

iPad mini 2 16GB Wifi (Tình trạng 90-99%)

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới: 15 ngày đầu

Tình trạng: 90-99%

Hàng: Chính hãng

iPad mini 2 16GB Wifi (Tình trạng 90-99%)

4.550.000 VNĐ

iPad Mini 16GB Wifi (Tình trạng 90-99%)

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới: 15 ngày đầu

Tình trạng: 90-99%

Hàng: Chính hãng

iPad Mini 16GB Wifi (Tình trạng 90-99%)

2.550.000 VNĐ

iPad Air 2 16Gb Wifi (Tình trạng 90-99%)

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới: 15 ngày đầu

Tình trạng: Mới 90-99%

Sản phẩm: Chính hãng

iPad Air 2 16Gb Wifi (Tình trạng 90-99%)

7.550.000 VNĐ

Xem tất cả

iPad 4 32Gb Wifi + 4G

Liên hệ: 1900 6291

Sản phẩm: Chính hãng

Đổi mới trong: 15 ngày đầu

iPad 4 32Gb Wifi + 4G

9.380.000 VNĐ

iPad 4 16GB Wifi + 4G

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 15 ngày đầu

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: Chính hãng

iPad 4 16GB Wifi + 4G

8.380.000 VNĐ

Xem tất cả

iPad 1 64Gb Wifi + 3G

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới: 15 ngày đầu

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: chính hãng

iPad 1 64Gb Wifi + 3G

3.980.000 VNĐ

Xem tất cả

 • iPhone

 • iPhone 6
 • iPhone cũ
 • iPhone 6 Plus
 • iPhone 5s
 • iPhone 5
 • iPhone 4s
 • iPhone 4
iPhone 6 128GB Silver Chính hãng

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: Chính hãng

Bảo hành: 1 năm 1 đổi 1

iPhone 6 128GB Silver Chính hãng

20.380.000 VNĐ

iPhone 6 128GB Gray Chính hãng

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: Chính hãng

Bảo hành: 1 năm 1 đổi 1

iPhone 6 128GB Gray Chính hãng

20.380.000 VNĐ

iPhone 6 128GB Gold Chính hãng

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: Chính hãng

Bảo hành: 1 năm 1 đổi 1

iPhone 6 128GB Gold Chính hãng

20.380.000 VNĐ

iPhone 6 64GB Silver Chính hãng

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: Chính hãng

Bảo hành: 1 năm 1 đổi 1

iPhone 6 64GB Silver Chính hãng

17.880.000 VNĐ

Xem tất cả

iPhone 5 64GB Trắng Quốc tế (Tình trạng 90-99%)

Liên hệ: 1900 6291

Tình trạng: 90 - 99%

Đổi mới trong: 24h

Sản phẩm: Công ty

iPhone 5 64GB Trắng Quốc tế (Tình trạng 90-99%)

Liên hệ

iPhone 5 32B Trắng Quốc tế (Tình trạng 90-99%)

Liên hệ: 1900 6291

Tình trạng: 90 - 99%

Đổi mới trong: 24h

Sản phẩm: Công ty

iPhone 5 32B Trắng Quốc tế (Tình trạng 90-99%)

Liên hệ

iPhone 5 32GB Đen Quốc tế (Tình trạng 90-99%)

Liên hệ: 1900 6291

Tình trạng: 90 - 99%

Đổi mới trong: 24h

Sản phẩm: Công ty

iPhone 5 32GB Đen Quốc tế (Tình trạng 90-99%)

Liên hệ

iPhone 4 8GB Quốc tế ( Tình trạng 90 - 99%)

Liên hệ: 1900 6291

Tình trạng: 90 - 99%

Đổi mới trong: 24h

Sản phẩm: Công ty

iPhone 4 8GB Quốc tế ( Tình trạng 90 - 99%)

1.950.000 VNĐ

Xem tất cả

iPhone 6 Plus 128GB Gray Chính hãng

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: Chính hãng

Bảo hành: 1 năm 1 đổi 1

iPhone 6 Plus 128GB Gray Chính hãng

23.480.000 VNĐ

iPhone 6 Plus 128GB Silver Chính hãng

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: Chính hãng

Bảo hành: 1 năm 1 đổi 1

iPhone 6 Plus 128GB Silver Chính hãng

23.480.000 VNĐ

iPhone 6 Plus 128GB Gold Chính hãng

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: Chính hãng

Bảo hành: 1 năm 1 đổi 1

iPhone 6 Plus 128GB Gold Chính hãng

23.480.000 VNĐ

iPhone 6 Plus 64GB Gray Chính hãng

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: Chính hãng

Bảo hành: 1 năm 1 đổi 1

iPhone 6 Plus 64GB Gray Chính hãng

19.980.000 VNĐ

Xem tất cả

iPhone 5S 16GB Gold

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: công ty

iPhone 5S 16GB Gold

11.380.000 VNĐ

iPhone 5S 16GB Gray

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: công ty

iPhone 5S 16GB Gray

11.280.000 VNĐ

iPhone 5S 16GB FPT

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: công ty

iPhone 5S 16GB FPT

13.480.000 VNĐ

iPhone 5S 16GB Silver

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: công ty

iPhone 5S 16GB Silver

11.580.000 VNĐ

Xem tất cả

iPhone 5C 16GB

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: Công ty

iPhone 5C 16GB

6.880.000 VNĐ

iPhone 5 16GB Trắng

Liên hệ: 1900 6291

Mua trả góp từ: 5 triệu

Hàng: Công ty

iPhone 5 16GB Trắng

6.480.000 VNĐ

iPhone 5 16GB Đen

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Mua trả góp từ: 5 triệu

Hàng: Công ty

iPhone 5 16GB Đen

5.980.000 VNĐ

Xem tất cả

iPhone 4s 32GB

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Sản phẩm: công ty

iPhone 4s 32GB

3.680.000 VNĐ

iPhone 4s 16GB

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Sản phẩm: công ty

iPhone 4s 16GB

3.580.000 VNĐ

Xem tất cả

iPhone 4 32G White

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Sản phẩm: công ty

iPhone 4 32G White

3.180.000 VNĐ

iPhone 4 32GB Black

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Sản phẩm: công ty

iPhone 4 32GB Black

2.980.000 VNĐ

iPhone 4 16GB White

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Sản phẩm: công ty

iPhone 4 16GB White

2.980.000 VNĐ

iPhone 4 16GB Black

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Sản phẩm: công ty

iPhone 4 16GB Black

2.780.000 VNĐ

Xem tất cả

 • Mac

 • iMac
 • Mac Mini
 • Mac Pro
 • Macbook Air
 • Macbook Pro
iMac 27 inch with Retina 5K Display (MF886ZP)

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: Chính hãng

iMac 27 inch with Retina 5K Display (MF886ZP)

59.880.000 VNĐ

iMac 21.5 inch (MF883ZP/A)

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: Chính hãng

iMac 21.5 inch (MF883ZP/A)

24.480.000 VNĐ

The new iMac MD096 27 inh

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: Chính hãng

The new iMac MD096 27 inh

45.488.000 VNĐ

The new iMac MD095 27 inh

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: Chính hãng

The new iMac MD095 27 inh

39.788.000 VNĐ

Xem tất cả

Mac Mini MD389ZP/A

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: Chính hãng

Mac Mini MD389ZP/A

21.788.000 VNĐ

Mac Mini MD388ZP/A

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: Chính hãng

Mac Mini MD388ZP/A

16.988.000 VNĐ

Mac Mini MD387ZP/A

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: Chính hãng

Mac Mini MD387ZP/A

13.588.000 VNĐ

Xem tất cả

Mac Pro 12-Core, 64GB Ram, 1TB Flash (MD878)

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: Chính hãng

Mac Pro 12-Core, 64GB Ram, 1TB Flash (MD878)

98.880.000 VNĐ

Mac Pro Quad-Core and Dual GPU (ME253)

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: Chính hãng

Mac Pro Quad-Core and Dual GPU (ME253)

75.880.000 VNĐ

Xem tất cả

MacBook Air MD761/B 13.3″ (2014)

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: Chính hãng

MacBook Air MD761/B 13.3″ (2014)

23.480.000 VNĐ

MacBook Air MD760/B 13.3″ (2014)

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: Chính hãng

MacBook Air MD760/B 13.3″ (2014)

19.480.000 VNĐ

Macbook Air MD712/B 11.6″ (2014)

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: Chính hãng

Macbook Air MD712/B 11.6″ (2014)

21.180.000 VNĐ

Macbook Air MD711/B 11.6″ (2014)

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: Chính hãng

Macbook Air MD711/B 11.6″ (2014)

17.680.000 VNĐ

Xem tất cả

Macbook Pro Retina MGXC2 15.4″ (2014)

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: Chính hãng

Macbook Pro Retina MGXC2 15.4″ (2014)

47.580.000 VNĐ

Macbook Pro Retina MGXA2 15.4″ (2014)

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: Chính hãng

Macbook Pro Retina MGXA2 15.4″ (2014)

38.280.000 VNĐ

Macbook Pro Retina MGX92 13.3″ (2014)

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: Chính hãng

Macbook Pro Retina MGX92 13.3″ (2014)

35.480.000 VNĐ

Macbook Pro Retina MGX82 13.3″ (2014)

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: Chính hãng

Macbook Pro Retina MGX82 13.3″ (2014)

29.280.000 VNĐ

Xem tất cả

iPod Shuffle Gen 4 2010

Liên hệ: 1900 6291

Sản phẩm: Chính hãng

Đổi mới trong: 15 ngày đầu

iPod Shuffle Gen 4 2010

1.580.000 VNĐ

iPod Nano Gen 7 16GB

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Sản phẩm: Chính hãng

iPod Nano Gen 7 16GB

3.580.000 VNĐ

iPod Nano Gen 6 8GB

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Sản phẩm: Chính hãng

iPod Nano Gen 6 8GB

3.380.000 VNĐ

iPod Shuffle Gen 4 2012 -18%
Khuyến mãi lớn

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Sản phẩm: Chính hãng

iPod Shuffle Gen 4 2012

1.380.000 VNĐ

1.680.000 VNĐ

Xem tất cả

 • Asus Oppo

 • Điện thoại OPPO
 • Điện thoại Zenfone
 • Máy tính bảng Asus
OPPO R5 - R8106

Liên hệ: 1900 6291

Hãy xem chi tiết Chưa bao giờ có nhiều qùa tặng đến thế.

OPPO R5 - R8106

9.999.000 VNĐ

OPPO Find 7 - X9076

Liên hệ: 1900 6291

Hãy xem chi tiết Chưa bao giờ có nhiều qùa tặng đến thế.

OPPO Find 7 - X9076

12.490.000 VNĐ

OPPO Find 7A - X9006

Liên hệ: 1900 6291

Hãy xem chi tiết Chưa bao giờ có nhiều qùa tặng đến thế.

OPPO Find 7A - X9006

9.890.000 VNĐ

OPPO N1 Mini - N5111

Liên hệ: 1900 6291

Hãy xem chi tiết Chưa bao giờ có nhiều qùa tặng đến thế.

OPPO N1 Mini - N5111

8.490.000 VNĐ

Xem tất cả

Asus ZenFone 4 – A400 Rom 8GB Ram 1GB

Liên hệ: 1900 6291

Hãy xem chi tiết Chưa bao giờ có nhiều qùa tặng đến thế.

Asus ZenFone 4 – A400 Rom 8GB Ram 1GB

1.380.000 VNĐ

Asus ZenFone 4 – A450 Rom 8GB Ram 1GB

Hotline: 1900 6291

Hãy xem chi tiết Chưa bao giờ có nhiều quà tặng đến thế.

Asus ZenFone 4 – A450 Rom 8GB Ram 1GB

1.980.000 VNĐ

Asus ZenFone 5 – A501 Rom 8GB Ram 2GB

Liên hệ: 1900 6291

Hãy xem chi tiết Chưa bao giờ có nhiều qùa tặng đến thế.

Asus ZenFone 5 – A501 Rom 8GB Ram 2GB

3.230.000 VNĐ

Asus ZenFone 6 – A601 Rom 16GB Ram 2GB

Liên hệ: 1900 6291

Hãy xem chi tiết Chưa bao giờ có nhiều qùa tặng đến thế.

Asus ZenFone 6 – A601 Rom 16GB Ram 2GB

4.480.000 VNĐ

Xem tất cả

Asus FonePad 7 (FE170CG)

Liên hệ: 1900 6291

Hãy xem chi tiết Chưa bao giờ có nhiều qùa tặng đến thế.

Asus FonePad 7 (FE170CG)

1.980.000 VNĐ

Xem tất cả

Xem tất cả

 • Tin công nghệ

 • iPhone 7
 • Tin về iPhone
 • Tin về iPad
 • Tin khuyến mại
 • Tin tức khác
 • iPhone-7-se-co-cam-ung-nhip-tim
  Nhiều khả năng Apple sẽ tích hợp thêm tính năng cảm ứng nhịp tim vào chiếc điện thoại thông minh iPhone 7.
 • Khong-the-cuong-lai-voi-ban-thiet-ke-tuyet-voi-cua-iPhone-7
  Nhà thiết kế Yasser Farahi của Oval Picture đã cho ra một bản thiết kế iPhone 7 cực kỳ tuyệt vời. Nếu nó trở thành sự thật, chắc chắn rằng việc cưỡng lại sức hút của nó sẽ rất khó khăn.
 • Chiem-nguong-y-tuong-thiet-ke-iPhone-7-dep-nhu-tranh-ve
  Khi mà sức hút từ những chiếc iPhone 6 và 6 Plus còn chưa hết nóng thì đã bắt đầu xuất hiện những ý tưởng đầu tiên về chiếc iPhone 7.
 • Sau-camera-Nut-Home-trong-tuong-lai-cua-iPhone-rat-co-the-se-loi-ra
  Nút Home trong tương lai của iPhone rất có thể sẽ được biến thành một joystick phục vụ cho việc chơi game.
 • iPhone-moi-se-so-huu-2-GB-RAM
  Không những tăng gấp đôi dung lượng RAM, Táo Khuyết cũng dự định sẽ áp dụng công nghệ RAM LPDDR4 cho chiếc iPhone của năm nay.
 • Xem tất cả

 • Apple-chiem-89-loi-nhuan-tu-Smatphone-tren-toan-cau
  Năm 2014 Thành công của Apple có sự đóng góp quan trọng của iPhone 6 và iPhone 6 Plus.
 • Y-tuong-thiet-ke-iPhone-8-theo-phong-cach-Iron-Man
  iPhone 7 chưa ra, iPhone 8 đã tới, ráo riết, hầm hố với những đường nét táo bạo hơn
 • iPhone-doi-moi-se-la-cau-noi-cho-Apple-va-Samsung
  Bộ đôi iPhone 6 và 6 Plus là minh chứng cho 'mối tình đổ vỡ' giữa hai nhà Apple và Samsung. Khi Táo Khuyết quyết bỏ phiếu thầu cho nhà sản xuất TSMC của Đài Loan để tích hợp chip A8 vào bộ đôi smartphone mới nhất của họ trong năm 2014.
 • Sau-8-nam-iPhone-van-la-chiec-dien-thoai-lam-chao-dao-ca-the-gioi
  Tám năm trước, vào ngày 9/1/2007, vị CEO quá cố của Apple Steve Jobs đã lần đầu tiên cho cả thế giới biết về iPhone đồng thời khẳng định: "Hôm nay, Apple sẽ tái phát minh lại điện thoại". Đúng như lời Steve Jobs nói, iPhone đời đầu tại thời điểm ra mắt đã làm cả thế giới chao đảo.
 • Nhin-lai-nhung-diem-moi-co-tren-tung-mau-may-iPhone-cua-Apple
  Nhìn lại những điểm mới có trên từng mẫu máy iPhone Apple ra mắt từ năm 2007 tới nay. Có lẽ iPhone 4 là chiếc iPhone mang tính đột phá nhất
 • Xem tất cả

 • Apple-hop-tac-voi-IBM-de-ban-iPad
  Apple đã chính thức bắt tay hợp tác với IBM, một trong những lý do khiến Tim Cook phải nhờ cậy vào IBM là để học tập những kinh nghiệm bán sản phẩm công nghệ cho các doanh nghiệp.
 • iPad-Pro-sieu-mong-voi-man-hinh-4K-dep-hut-hon
  iPad Pro dường như chỉ còn là khái niệm khi Apple chính thức "khai tử" mẫu tablet này. Tuy nhiên người hâm mộ Apple có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp nó qua bản vẽ của Curved.
 • Apple-co-the-ban-but-cam-ung-cung-voi-iPad-Pro
  Cùng với việc ra mắt chiếc iPad Pro, Apple sẽ giới thiệu một chiếc bút cảm ứng mới.
 • Apple-bien-iPad-thanh-san-pham-Business-lam-moi-Macbook-Air-bang-phien-ban-12-inch
  Nếu Apple có thể biến iPad thành 1 dòng sản phẩm Business như mong muốn thì chẳng khác nào "hổ mọc thêm cánh".
 • Ro-ri-buc-anh-dau-tien-iPad-the-he-moi-ngay-trong-nha-may
  Apple đang có ý định tung ra một chiếc iPad khổng lồ được gọi là iPad Pro hoặc iPad Air Plus. Tuy nhiên phải đến bây giờ, những hình ảnh đầu tiên về chiếc iPad này mới lộ diện.
 • Xem tất cả

 • Mua-iPad-gia-soc-chi-tu-1180000-VND
  Cuối năm là thời điểm vàng cho người tiêu dùng khi hầu hết các mặt hàng đều giảm giá mạnh.Đặc biệt là các sản phẩm công nghệ,Theo đó USCOM xin gửi tới quý khách hàng chương trình giảm giá sốc " Mua iPad giá sốc chỉ từ 1.180.000 VNĐ"
 • CHUONG-TRINH-TANG-APPLE-TV
  Nối tiếp chương trình “ Quay số trúng iPad, iPod, Apple TV”, USCOM tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trong một chương trình mới hấp dẫn và không kém phần thú vị mang tên: “CHƯƠNG TRÌNH TẶNG APPLE TV” cho khàch mua hàng tại USCOM
 • Mua-bao-da-chinh-hang-Tang-Sim-3G-Khung
  Kết hợp với các hãng phụ kiện chính hãng nổi tiếng trên thế giới như Apple accessory, Hoco, Rock, remax, Totu,Oscar, Baseus.. cùng với nhà mạng Vinaphone. USCOM mang đến cho quý khách hàng một phần quà bất ngờ và đầy ý nghĩa.
 • Apple-van-la-thuong-hieu-gia-tri-nhat-toan-cau
  Hãng sản xuất iPhone vẫn đứng đầu danh sách các thương hiệu giá trị nhất, nhưng một số đối thủ công nghệ khác dường như vẫn đang ráo riết đuổi theo với tốc độ nhanh hơn.
 • Xem tất cả

 • Apple-chiem-89-loi-nhuan-tu-Smatphone-tren-toan-cau
  Năm 2014 Thành công của Apple có sự đóng góp quan trọng của iPhone 6 và iPhone 6 Plus.
 • Xuat-hien-thu-doan-moi-chiem-doat-tai-khoan-iCloud
  Chiêu lừa đảo giả dạng đội ngũ hỗ trợ của Apple hòng chiếm đoạt mật khẩu iCloud của người dùng.
 • iPad-co-039ma-thuat039-hay-khong-Cau-tra-loi-se-co-ngay-trong-bai-viet-nay
  iPad có 'ma thuật' hay không? Câu trả lời sẽ có ngay trong bài viết này
 • 22-mau-dong-ho-Apple-Watch-se-duoc-len-ke-vao-thang-4
  Để độc giả có cái nhìn tổng thể về thiết kế của dòng sản phẩm đang rất được chờ đợi này, USCOM xin gửi tới độc giả bộ sưu tập 22 mẫu đồng hồ Apple Watch sẽ được lên kệ vào tháng 4
 • Obama-da-dung-iPhone-truoc-ca-khi-no-ra-mat-vao-nam-2007
  Sau khi gặp Steve Jobs vào năm 2007 (thời điểm iPhone đầu tiên sắp ra mắt) thì Obama đã dự đoán được sự thành công của smartphone này, điều này đã trở thành một động lực lớn cho Steve Jobs.
 • Xem tất cả

  Khách hàng tiêu biểu

  Quý khách vui lòng gọi 1900 6291 để được tư vấn và giải đáp các vấn đề về dịch vụ bán hàng cũng như bảo hành. Thời gian Từ 8:30 - 17:30. Cảm ơn Quý khách đã dử dụng dich vụ của USCOM!