Khách hàng tiêu biểu

Công ty cổ phần USCOM thương mại thông báo cho anh chị em trong công ty về lịch nghỉ ngày giỗ tổ, ngày chiến thắng và quốc tế lao động như sau: • Bắt đầu nghỉ từ thứ 3 ngày 28/04/2014 tức 10/3 (âm lịch) đến hết ngày 1/5/2015 (thứ 6). • Thứ 7 ngày 02/05/2015 đi làm bình thường.