Xem tất cả

 • iPhone

 • iPhone X
 • iPhone 8 Plus
 • iPhone 8
 • iPhone 7 Plus
 • iPhone 7
IPHONE X 256GB SILVER

Bảo hành 2 năm 1 đổi 1

Trả góp từ 30% giá máy

Mua online giảm 100k

IPHONE X 256GB SILVER

27.800.000 VNĐ

IPHONE X 256GB SPACE GRAY

Bảo hành 2 năm 1 đổi 1

Trả góp từ 30% giá máy

Mua online giảm 100k

IPHONE X 256GB SPACE GRAY

27.400.000 VNĐ

IPHONE X 64GB SILVER

Bảo hành 2 năm 1 đổi 1

Trả góp từ 30% giá máy

Mua online giảm 100k

IPHONE X 64GB SILVER

24.800.000 VNĐ

IPHONE X 64GB SPACE GRAY

Bảo hành 2 năm 1 đổi 1

Trả góp từ 30% giá máy

Mua online giảm 100k

IPHONE X 64GB SPACE GRAY

24.400.000 VNĐ

Xem tất cả

IPHONE 8 PLUS 64GB SILVER ( MỚI 99% )

Bảo hành 1 năm 1 đổi 1

Trả góp từ 30% giá máy

Mua online giảm 100k

IPHONE 8 PLUS 64GB SILVER ( MỚI 99% )

17.650.000 VNĐ

IPHONE 8 PLUS 64GB SPACE GRAY ( MỚI 99% )

Bảo hành 1 năm 1 đổi 1

Trả góp từ 30% giá máy

Mua online giảm 100k

IPHONE 8 PLUS 64GB SPACE GRAY ( MỚI 99% )

17.550.000 VNĐ

IPHONE 8 PLUS 256GB GOLD

Bảo hành 2 năm 1 đổi 1

Trả góp từ 30% giá máy

Mua online giảm 100k

IPHONE 8 PLUS 256GB GOLD

23.900.000 VNĐ

IPHONE 8 PLUS 256GB SILVER

Bảo hành 2 năm 1 đổi 1

Trả góp từ 30% giá máy

Mua online giảm 100k

IPHONE 8 PLUS 256GB SILVER

23.600.000 VNĐ

Xem tất cả

IPHONE 8 256GB GOLD

Bảo hành 2 năm 1 đổi 1

Trả góp từ 30% giá máy

Mua online giảm 100k

IPHONE 8 256GB GOLD

20.600.000 VNĐ

IPHONE 8 256GB SILVER

Bảo hành 2 năm 1 đổi 1

Trả góp từ 30% giá máy

Mua online giảm 100k

IPHONE 8 256GB SILVER

20.600.000 VNĐ

IPHONE 8 256GB SPACE GRAY

Bảo hành 2 năm 1 đổi 1

Trả góp từ 30% giá máy

Mua online giảm 100k

IPHONE 8 256GB SPACE GRAY

20.800.000 VNĐ

IPHONE 8 64GB GOLD

Bảo hành 2 năm 1 đổi 1

Trả góp từ 30% giá máy

Mua online giảm 100k

IPHONE 8 64GB GOLD

17.200.000 VNĐ

Xem tất cả

IPHONE 7 PLUS 256GB RED

Bảo hành 1 năm 1 đổi 1

Trả góp từ 30% giá máy

Mua online giảm 100k

IPHONE 7 PLUS 256GB RED

20.780.000 VNĐ

IPHONE 7 PLUS 128GB RED

Bảo hành 1 năm 1 đổi 1

Trả góp từ 30% giá máy

Mua online giảm 100k

IPHONE 7 PLUS 128GB RED

14.950.000 VNĐ

IPHONE 7 PLUS 128GB JET BLACK

Bảo hành 1 năm 1 đổi

Trả góp từ 30% giá máy

Mua online giảm 100k

IPHONE 7 PLUS 128GB JET BLACK

14.450.000 VNĐ

IPHONE 7 PLUS 256GB JET BLACK

Bảo hành 1 năm 1 đổi 1

Trả góp từ 30% giá máy

Mua online giảm 100k

IPHONE 7 PLUS 256GB JET BLACK

20.480.000 VNĐ

Xem tất cả

IPHONE 7 256GB RED

Bảo hành 1 năm 1 đổi 1

Trả góp từ 30% giá máy

Mua online giảm 100k

IPHONE 7 256GB RED

18.480.000 VNĐ

IPHONE 7 128GB RED

Bảo hành 1 năm 1 đổi 1

Trả góp từ 30% giá máy

Mua online giảm 100k

IPHONE 7 128GB RED

16.280.000 VNĐ

IPHONE 7 256GB JET BLACK

Bảo hành 1 năm 1 đổi 1

Trả góp từ 30% giá máy

Mua online giảm 100k

IPHONE 7 256GB JET BLACK

18.480.000 VNĐ

IPHONE 7 128GB JET BLACK

Bảo hành 1 năm 1 đổi 1

Trả góp từ 30% giá máy

Mua online giảm 100k

IPHONE 7 128GB JET BLACK

12.750.000 VNĐ

Xem tất cả

 • iPad

 • iPad Pro
 • iPad New
 • iPad Air 2
 • iPad Air 1
 • iPad Mini 3
iPad Pro 12.9 inch 512GB Wifi + 4G - 2017

Bảo hành: 1 năm 1 đổi 1

Trả góp: từ 30% giá máy

Mua online: giảm 100k

iPad Pro 12.9 inch 512GB Wifi + 4G - 2017

28.780.000 VNĐ

iPad Pro 12.9 inch 256GB Wifi + 4G - 2017

Bảo hành: 1 năm 1 đổi 1

Trả góp: từ 30% giá máy

Mua online: giảm 100k

iPad Pro 12.9 inch 256GB Wifi + 4G - 2017

24.680.000 VNĐ

iPad Pro 12.9 inch 64GB Wifi + 4G - 2017

Bảo hành: 1 năm 1 đổi 1

Trả góp: từ 30% giá máy

Mua online: giảm 100k

iPad Pro 12.9 inch 64GB Wifi + 4G - 2017

19.550.000 VNĐ

iPad Pro 12.9 inch 512GB Wifi - 2017

Bảo hành: 1 năm 1 đổi 1

Trả góp: từ 30% giá máy

Mua online: giảm 100k

iPad Pro 12.9 inch 512GB Wifi - 2017

25.580.000 VNĐ

Xem tất cả

iPad 9.7 inch 128GB Wifi + 4G

Bảo hành 1 năm 1 đổi 1*

Trả góp từ 30% giá máy

Mua online giảm ngay 100k

iPad 9.7 inch 128GB Wifi + 4G

12.980.000 VNĐ

iPad 9.7 inch 128GB Wifi

Bảo hành 1 năm 1 đổi 1*

Trả góp từ 30% giá máy

Mua online giảm ngay 100k

iPad 9.7 inch 128GB Wifi

10.080.000 VNĐ

iPad 9.7 inch 32GB Wifi + 4G

Bảo hành 1 năm 1 đổi 1*

Trả góp từ 30% giá máy

Mua online giảm ngay 100k

iPad 9.7 inch 32GB Wifi + 4G

9.350.000 VNĐ

iPad 9.7 inch 32GB Wifi

Bảo hành 1 năm 1 đổi 1*

Trả góp từ 30% giá máy

Mua online giảm ngay 100k

iPad 9.7 inch 32GB Wifi

7.350.000 VNĐ

Xem tất cả

iPad Air 2 32Gb Wifi + 4G

Bảo hành 1 năm 1 đổi 1*

Trả góp từ 30% giá máy

Mua online giảm ngay 100k

iPad Air 2 32Gb Wifi + 4G

9.450.000 VNĐ

iPad Air 2 64Gb Wifi + 4G

Bảo hành 1 năm 1 đổi 1*

Trả góp từ 30% giá máy

Mua online giảm ngay 100k

iPad Air 2 64Gb Wifi + 4G

9.550.000 VNĐ

iPad Air 2 16Gb Wifi + 4G

Bảo hành 1 năm 1 đổi 1*

Trả góp từ 30% giá máy

Mua online giảm ngay 100k

iPad Air 2 16Gb Wifi + 4G

6.850.000 VNĐ

Xem tất cả

iPad Air 16GB Wifi + 4G

Bảo hành 1 năm 1 đổi 1*

Trả góp từ 30% giá máy

Mua online giảm ngay 100k

iPad Air 16GB Wifi + 4G

4.650.000 VNĐ

iPad Air 64GB Wifi + 4G

Bảo hành 1 năm 1 đổi 1*

Trả góp từ 30% giá máy

Mua online giảm ngay 100k

iPad Air 64GB Wifi + 4G

7.850.000 VNĐ

iPad Air 32GB Wifi + 4G

Bảo hành 1 năm 1 đổi 1*

Trả góp từ 30% giá máy

Mua online giảm ngay 100k

iPad Air 32GB Wifi + 4G

7.250.000 VNĐ

Xem tất cả

iPad Mini 3 64GB Wifi + 4G

Bảo hành 1 năm 1 đổi 1*

Trả góp từ 30% giá máy

Mua online giảm ngay 100k

iPad Mini 3 64GB Wifi + 4G

7.950.000 VNĐ

iPad Mini 3 128GB Wifi + 4G

Bảo hành 1 năm 1 đổi 1*

Trả góp từ 30% giá máy

Mua online giảm ngay 100k

iPad Mini 3 128GB Wifi + 4G

8.950.000 VNĐ

iPad Mini 3 16GB Wifi + 4G

Bảo hành 1 năm 1 đổi 1*

Trả góp từ 30% giá máy

Mua online giảm ngay 100k

iPad Mini 3 16GB Wifi + 4G

4.950.000 VNĐ

Xem tất cả

 • Mac

 • Macbook Air
 • The new MacBook 12 inch
 • Macbook Pro
 • Mac Pro
 • iMac
Macbook 12-inch Retina 512GB Rose Gold (MNYN2) 2017

Màn hình: Retina 12 inch

CPU: i5 1.3GHz - 3.2GHz

Ram: 8GB - LPDDR3

HDD: 512GB-SSD

Card đồ họa: Intel HD Graphics 615

Macbook 12-inch Retina 512GB Rose Gold (MNYN2) 2017

34.980.000 VNĐ

Macbook 12-inch Retina 512GB Gold (MLYL2) 2017

Màn hình: Retina 12 inch

CPU: i5 1.3GHz - 3.2GHz

Ram: 8GB - LPDDR3

HDD: 512GB-SSD

Card đồ họa: Intel HD Graphics 615

Macbook 12-inch Retina 512GB Gold (MLYL2) 2017

34.980.000 VNĐ

Macbook 12-inch Retina 512GB Silver (MNYJ2) 2017

Màn hình: Retina 12 inch

CPU: i5 1.3GHz - 3.2GHz

Ram: 8GB - LPDDR3

HDD: 512GB-SSD

Card đồ họa: Intel HD Graphics 615

Macbook 12-inch Retina 512GB Silver (MNYJ2) 2017

34.980.000 VNĐ

Macbook 12-inch Retina 512GB Space Gray (MNYG2) 2017

Màn hình: Retina 12 inch

CPU: i5 1.3GHz - 3.2GHz

Ram: 8GB - LPDDR3

HDD: 512GB-SSD

Card đồ họa: Intel HD Graphics 615

Macbook 12-inch Retina 512GB Space Gray (MNYG2) 2017

34.980.000 VNĐ

Xem tất cả

Macbook 12-inch Retina 512GB Rose Gold (MNYN2) 2017

Màn hình: Retina 12 inch

CPU: i5 1.3GHz - 3.2GHz

Ram: 8GB - LPDDR3

HDD: 512GB-SSD

Card đồ họa: Intel HD Graphics 615

Macbook 12-inch Retina 512GB Rose Gold (MNYN2) 2017

34.980.000 VNĐ

Macbook 12-inch Retina 512GB Gold (MLYL2) 2017

Màn hình: Retina 12 inch

CPU: i5 1.3GHz - 3.2GHz

Ram: 8GB - LPDDR3

HDD: 512GB-SSD

Card đồ họa: Intel HD Graphics 615

Macbook 12-inch Retina 512GB Gold (MLYL2) 2017

34.980.000 VNĐ

Macbook 12-inch Retina 512GB Silver (MNYJ2) 2017

Màn hình: Retina 12 inch

CPU: i5 1.3GHz - 3.2GHz

Ram: 8GB - LPDDR3

HDD: 512GB-SSD

Card đồ họa: Intel HD Graphics 615

Macbook 12-inch Retina 512GB Silver (MNYJ2) 2017

34.980.000 VNĐ

Macbook 12-inch Retina 512GB Space Gray (MNYG2) 2017

Màn hình: Retina 12 inch

CPU: i5 1.3GHz - 3.2GHz

Ram: 8GB - LPDDR3

HDD: 512GB-SSD

Card đồ họa: Intel HD Graphics 615

Macbook 12-inch Retina 512GB Space Gray (MNYG2) 2017

34.980.000 VNĐ

Xem tất cả

MacBook Pro Touch Bar 13 inch 256GB (MPXX2) 2017

Màn hình: Retina 13.3

CPU: i5 - 3.1GHz - 3.5GHz

Ram: 8GB 2133MHz

HDD: 256GB SSD

Card đồ họa: Intel Iris Plus Graphics 650

MacBook Pro Touch Bar 13 inch 256GB (MPXX2) 2017

40.780.000 VNĐ

MacBook Pro Touch Bar 13 inch 256GB (MPXV2) 2017

Màn hình: Retina 13.3

CPU: i5 - 3.1GHz - 3.5GHz

Ram: 8GB 2133MHz

HDD: 256GB SSD

Card đồ họa: Intel Iris Plus Graphics 650

MacBook Pro Touch Bar 13 inch 256GB (MPXV2) 2017

40.780.000 VNĐ

MacBook Pro 13 inch 256GB Silver (MPXU2) 2017

Màn hình: Retina 13.3

CPU: i5 - 2.3GHz - 3.6GHz

Ram: 8GB of 2133MHz

HDD: 256GB SSD

Card đồ họa: Intel Iris Plus Graphics 640

MacBook Pro 13 inch 256GB Silver (MPXU2) 2017

33.580.000 VNĐ

MacBook Pro 13 inch 256GB Space Gray (MPXT2) 2017

Màn hình: Retina 13.3

CPU: i5 - 2.3GHz - 3.6GHz

Ram: 8GB of 2133MHz

HDD: 256GB SSD

Card đồ họa: Intel Iris Plus Graphics 640

MacBook Pro 13 inch 256GB Space Gray (MPXT2) 2017

33.580.000 VNĐ

Xem tất cả

Mac Pro 12-Core, 64GB Ram, 1TB Flash (MD878)

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: Chính hãng

Mac Pro 12-Core, 64GB Ram, 1TB Flash (MD878)

97.380.000 VNĐ

Mac Pro Quad-Core and Dual GPU (ME253)

Liên hệ: 1900 6291

Đổi mới trong: 24h

Mua trả góp từ: 5 triệu

Sản phẩm: Chính hãng

Mac Pro Quad-Core and Dual GPU (ME253)

74.380.000 VNĐ

Xem tất cả

iMac 21.5 inch Retina 4K MNQA2 - 2017

M.Hình: LED - 21.5 inch

CPU: i5 - 2.3GHz - 3.6GHz

RAM: 8GB - DDR3

HDD: 1TB

GPU: Intel Iris Plus Graphics 640

iMac 21.5 inch Retina 4K MNQA2 - 2017

26.380.000 VNĐ

iMac 21.5 inch Retina 4K MNDY2 - 2017

M.Hình: LED - 21.5 inch

CPU: i5 - 3.0GHz - 3.5GHz

RAM: 8GB 2400MHz DDR4

HDD: 1TB

GPU: Intel Iris Plus Graphics 640

iMac 21.5 inch Retina 4K MNDY2 - 2017

30.880.000 VNĐ

iMac 21.5 inch Retina 4K MNE02 - 2017

M.Hình: LED - 21.5 inch

CPU: i5 - 3.4GHz - 3.8GHz

RAM: 8GB 2400MHz DDR4

HDD: 1TB

GPU: Radeon Pro 560

iMac 21.5 inch Retina 4K MNE02 - 2017

35.880.000 VNĐ

iMac 27 inch Retina 5K MNE92 - 2017

M.Hình: 27-inch

CPU: i5 - 3.4GHz - 3.8GHz

RAM: 8GB 2400MHz DDR4

HDD: 1TB

GPU: Radeon Pro 570

iMac 27 inch Retina 5K MNE92 - 2017

44.180.000 VNĐ

Xem tất cả

Oppo F1s

Bảo hành 1 năm 1 đổi 1 *

Trả góp từ 30% giá máy

Tặng tiền đến 1 triệu

Oppo F1s

5.980.000 VNĐ

Sony Xperia Z1 ( Mới 99%) - Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 1 năm 1 đổi 1*

Trả góp từ 30% giá máy

Tặng tiền đến 1 triệu

Sony Xperia Z1 ( Mới 99%) - Bảo hành 1 đổi 1

2.650.000 VNĐ

Sony Xperia Z3v - 32GB Đen (Mới 99%) - Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 1 năm 1 đổi 1*

Trả góp từ 30% giá máy

Tặng tiền đến 1 triệu

Sony Xperia Z3v - 32GB Đen (Mới 99%) - Bảo hành 1 đổi 1

3.550.000 VNĐ

Sony Xperia Z3v - 32GB Trắng (Mới 99%) - Bảo hành 1 đổi 1 -14%
Khuyến mãi lớn

Bảo hành 1 năm 1 đổi 1*

Trả góp từ 30% giá máy

Tặng tiền đến 1 triệu

Sony Xperia Z3v - 32GB Trắng (Mới 99%) - Bảo hành 1 đổi 1

2.550.000 VNĐ

2.950.000 VNĐ

Xem tất cả

 • Samsung

 • Điện thoại Samsung
 • Máy tính bảng Galaxy Tab
 • Đồng hồ Samsung
Samsung S9 Plus 64GB - Chính hãng

Bảo hành: Chính hãng

Trả góp: từ 30% giá máy

Mua online: giảm ngay 100k

Samsung S9 Plus 64GB - Chính hãng

20.680.000 VNĐ

Samsung Galaxy S9 64GB - Chính hãng

Bào hành: Chính hãng

Trả góp: từ 30% giá máy

Mua Online: giảm ngay 100k

Samsung Galaxy S9 64GB - Chính hãng

17.680.000 VNĐ

Samsung Note FE 64GB

Bảo hành: 1 năm

Trả góp: từ 30% giá máy

Mua online: giảm ngay 100k

Samsung Note FE 64GB

12.090.000 VNĐ

Samsung Galaxy S8 Plus 64GB

Bảo hành: 1 năm

Trả góp: từ 30% giá máy

Mua online: giảm ngay 100k

Samsung Galaxy S8 Plus 64GB

16.690.000 VNĐ

Xem tất cả

Samsung Galaxy Tab S2 9.7" T819 - Chính Hãng

Bảo hành Chính hãng

Trả góp từ 30% giá máy

Samsung Galaxy Tab S2 9.7" T819 - Chính Hãng

11.191.000 VNĐ

Samsung Galaxy Tab S2 8.0" T719 - Chính hãng

Bảo hành Chính hãng

Trả góp từ 30% giá máy

Samsung Galaxy Tab S2 8.0" T719 - Chính hãng

9.680.000 VNĐ

Samsung Galaxy Tab A 7'' T285 - Chính Hãng

Bảo hành Chính hãng

Trả góp từ 30% giá máy

Samsung Galaxy Tab A 7'' T285 - Chính Hãng

3.420.000 VNĐ

Samsung Galaxy Tab A 10.1" T585 - Chính Hãng

Bảo hành Chính hãng

Trả góp từ 30% giá máy

Samsung Galaxy Tab A 10.1" T585 - Chính Hãng

6.843.000 VNĐ

Xem tất cả

Đồng Hồ Kiddy - Viettel

Bảo hành Chính hãng

Trả góp từ 30% giá máy

Đồng Hồ Kiddy - Viettel

1.290.000 VNĐ

SAMSUNG GEAR VR R322 - Chính Hãng

Bảo hành Chính hãng

Trả góp từ 30% giá máy

SAMSUNG GEAR VR R322 - Chính Hãng

2.080.000 VNĐ

Smartwatch Samsung Gear Fit2 R3600 - Chính Hãng

Bảo hành Chính hãng

Trả góp từ 30% giá máy

Smartwatch Samsung Gear Fit2 R3600 - Chính Hãng

3.780.000 VNĐ

Smartwatch Samsung Gear Premium R7320 - Chính Hãng

Bảo hành Chính hãng

Trả góp từ 30% giá máy

Smartwatch Samsung Gear Premium R7320 - Chính Hãng

8.990.000 VNĐ

Xem tất cả

Xem tất cả

 • EVENT-thu-cu-doi-moi-bo-cu-cap-sac-tai-nghe-chi-voi-29k
  ĐỔI CỦ SẠC, CÁP SẠC TAI NGHE CHỈ VỚI 29K
 • TANG-KHONG-iPhone-7-Plus-TOI-NGAY-315
  Event nhỏ TẶNG KHÔNG iPhone 7 Plus TỚI NGÀY 31/5 Để nhận ngay 1 chiếc iPhone 7 Plus 32GB bản quốc tế MIỄN PHÍ (Bạn có thể chọn bất kỳ màu nào trong 3 màu có sẵn nhé. Trắng, Vàng, hoặc Hồng) Bạn làm các bước sau nhé ( đúng VÀ đủ bước nhé).
 • 6-buoc-don-gian-giup-ban-yen-tam-khi-mua-iPhone-iPad-cu
  Mua iPhone, iPad cũ có thể tiết kiệm được một khoản chi phí lớn tuy nhiên nó lại đòi hỏi người mua phải có một chút kiến thức về công nghệ cũng như tỉnh táo khi chọn mua. Để lựa chọn được chiếc máy tốt nhất, bạn cần làm theo 6 bước nêu ra dưới đây.
 • USCOM-Tang-dan-cuong-luc-va-op-dien-thoai-mien-phi-100-vo-thoi-han-cho-tat-ca-khach-hang
  Quà tặng phụ kiện điện thoại, iPhone miễn phí 100% theo khung giờ vàng, trị giá lên đến 500k dành cho khách hàng đến tham quan, trải nghiệm dịch vụ tại USCOM đang là tâm điểm chú ý đối với giới công nghệ và những bạn trẻ yêu thích thiết bị di động.
 • Ly-giai-vi-sao-iPhone-gia-re-khien-gioi-tre-me-met
  Dù ra mắt cách đây khá lâu nhưng iPhone 5/5S và gần đây nhất là iPhone 6/6S/ 6Plus vẫn ngày ngày được rao bán rộng rãi và khá nhiều bạn trẻ vẫn tìm mua những sản phẩm như vậy. Đâu là lý do iPhone đời cũ được yêu thích đến thế?
 • Xem tất cả

  USCOM làm việc tất cả các ngày trong tuần - Thời gian từ: 8:30AM - 19:30PM - Liên hệ mua trả góp: 024 6661 5858

  test376/510277