Từ ngày 1/1/2021 USCOM thực hiện nâng cấp chính sách ưu đãi chiết khấu cho các khách hàng thành viên cụ thể như sau:

 I.  Khuyến mãi tháng sinh nhật với thành viên USCOM.

   1. Thành viên mới : Khuyến mại tháng sinh nhật giảm 50k.

   2. Thành viên Vip : Khuyến mại tháng sinh nhật giảm 100k.

 II. Quy định về đổi điểm, cấp thành viên và chiết khấu khi mua hàng.

   1. Là khách hàng khi mua hàng tại USCOM, với mỗi 1 triệu vnd được tích lỹ tương ứng với 1 điểm, 100 triệu trương ứng với 100 điểm.

   2. Thành viên mới: Từ 1 – 100 điểm tích luỹ, thành viên Vip: lớn hơn 100 điểm tích luỹ. Với mỗi 50 điểm tối thiểu được tích luỹ khách hàng sẽ được đổi điểm tưng ứng với 50 nghìn đồng vào hoá đơn mua hàng tiếp theo. Sau mỗi lần đổi điểm, số điểm sẽ được trừ đi trên hệ thống và điểm tích luỹ của quý khách sẽ được cập nhật vào các lần mua hàng kế tiếp. Sau mỗi lần quy đổi điểm khuyến mại, chỉ có số điểm sẽ được trừ đi và cấp thành viên vẫn được giữ nguyên.

   3. Quy định sử dụng:

      – Khách hàng vui lòng cung cấp thông tin số điện thoại để được hưởng ưu đãi.

      – Ưu đãi chỉ có hiệu lực đối với các hóa đơn bán lẻ.

      – Các ưu đãi của thành viên không được áp dụng cộng dồn với các ưu đãi tuỳ theo các chương trình cụ thể.

      – Điểm thành viên không được chuyển nhượng, cộng dồn hoặc quy đổi thành tiền mặt.

Mọi góp ý xin vui lòng liên hệ với phòng CSKH: 0909699286