Thời gian bảo hành 24 tháng
Apple Care tăng thời gian bảo hành cho iPad lên đến 3 năm.

2.680.000 ₫

Thời gian bảo hành 24 tháng
Apple Care tăng thời gian bảo hành cho Mac Mini lên đến 3 năm.

4.380.000 ₫

Thời gian bảo hành 24 tháng
Apple Care tăng thời gian bảo hành cho iMac lên đến 3 năm.

4.680.000 ₫

Thời gian bảo hành 24 tháng
Apple Care tăng thời gian bảo hành cho Macbook Pro lên đến 3 năm.

5.780.000 ₫

Thời gian bảo hành 24 tháng
Apple Care tăng thời gian bảo hành cho Macbook Air lên đến 3 năm.

5.780.000 ₫

Thời gian bảo hành 24 tháng
Apple Care tăng thời gian bảo hành cho Mac Pro lên đến 3 năm.

7.380.000 ₫